Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Το συνολικό μήκος της σήραγγας είναι 1365m με διεύθυνση άξονα Α – Δ. Η διατομή της κύριας σήραγγας, της σήραγγας διαφυγής και των εγκάρσιων στοών είναι πεταλοειδής. Διαμορφώνεται διαπλάτυνση της κύριας σήραγγας σε μήκος 40m για τη χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης έκτακτης ανάγκης.

Η σήραγγα διαφυγής είναι παράλληλη με την κύρια, με απόσταση αξόνων 25m στην περιοχή των μετώπων και 30m στο υπόλοιπο τμήμα της. Η σύνδεσή τους γίνεται μέσω εγκάρσιων στοών, μήκους 23.00m, σε 3 θέσεις.

Το στόμια εισόδου και εξόδου, μορφής cut & cover, έχουν μήκος 19.00m.