Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η γέφυρα αποτελεί άνω διάβαση ανισόπεδου κόμβου παρά τη διασταύρωση του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης – Κατερίνης με την Ενωτική Σίνδου.

Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 232.93m αποτελούμενο από 6 ανοίγματα, δύο αμφιέρειστα (36.13+33.915m), δύο συνεχή (46.42+46.42m) και άλλα δύο αμφιέρειστα ανοίγματα (36.13+33.915m).

Τα κατάστρωμα της γέφυρας είναι προεντεταμένο κατά τη διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση, πλάτους 21.90m. Το κυκλοφορούμενο πλάτος είναι 2x9.30m ενώ παρεμβάλλεται νησίδα πλάτους 1.80m. Η διατομή, ύψους 1.60m, είναι πολυκύψελο κιβώτιο και εκατέρωθεν πλευρικούς προβόλους μήκους 5.00m.

Η έδραση του φορέα στα βάθρα γίνεται μέσω εφεδράνων σημειακού τύπου. Η θεμελίωση γίνεται σε ομάδα πασσάλων Φ120, μήκους 47m, που συνδέονται με άκαμπτο κεφαλόδεσμο.