Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Το τεχνικό T9 βρίσκεται στη Χ.Θ. 17+468 του υποτμήματος 11.3 του τμήματος Ασπροβάλτας - Στρυμόνας της Εγνατίας οδού. Πρόκειται για γέφυρα της Εγνατίας οδού που αποτελείται από έξι ανοίγματα των 35m, μετρούμενα μεταξύ των αξόνων των μεσοβάθρων. 

Η γέφυρα και στους δύο κλάδους, κατασκευάζεται με αμφιέρειστα ανοίγματα, εδραζόμενα σε ελαστομεταλλικά εφέδρανα στις κεφαλές των μεσοβάθρων και στα ακρόβαθρα. Οι φορείς είναι διατομής πλακοδοκού, με προκατασκευασμένες δοκούς και χυτές επί τόπου πλάκες.

Τα μεσόβαθρα είναι στύλοι κιβωτιοειδούς διατομής, με κεφαλές σε σχήμα άκμονα για την έδραση των φορέων. Όλα τα στοιχεία των μεσοβάθρων είναι οπλισμένα. Τα ακρόβαθρα είναι ολόσωμα, με συμπαγή διατομή, ενώ στην κορυφή του θωρακίου προβλέπεται η διαμόρφωση στοιχείου σχεδιασμένης αστοχίας για την μείωση της αναγκαίας διαδρομής του αρμού, με στόχο την οικονομία. Οι πλάκες πρόσβασης εδράζονται σε κατάλληλες προεξοχές των θωρακίων.

Τόσο στα ακρόβαθρα, όσο και στα μεσόβαθρα προβλέπονται αντισεισμικά εμπόδια, για τον περιορισμό των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια σεισμού εκτός μεγέθους σχεδιασμού.

Οι φορείς προβλέπονται από προεντεταμένο σκυρόδεμα, με τένοντες άμεσης συνάφειας.