Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

 Πρόκειται για δύο μεταλλικές πεζογέφυρες άνω της οδού Λαγκαδά. Η πρώτη βρίσκεται στο ύψος του κόμβου Ωραιοκάστρου και η δεύτερη στην διασταύρωση της οδού Λαγκαδά με την οδό Ανθοκήπων.

Το καθαρό άνοιγμα των γεφυρών είναι 45m, το ύψος του τόξου 7.50m ενώ το πλάτος του καταστρώματος περιορίζεται από τα κιγκλιδώματα ασφαλείας στα 2.70m.

Ο φορέας των γεφυρών είναι τοξοειδής,τύπου Nielsen, με κεκλιμένα τόξα προς το μέσο της γέφυρας για λόγους αύξησης της ευστάθειας του στατικού συστήματος. Τα τόξα αποτελούνται από κιβωτιοειδείς κλειστές συγκολλητές διατομές, ενώ το κατάστρωμα από δοκούς ΙΡΕ αρθρωτά συνδεδεμένες με τους ελκυστήρες των τόξων. Οι ελκυστήρες είναι αναρτημένοι από τα τόξα με ράβδους διαμέτρου 30 mm του συστήματος MACALLOY, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι υπό γωνία προς τον ελκυστήρα του τόξου.

Η πλάκα του καταστρώματος είναι σύμμικτη και σκυροδετείται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπου, επάνω σε τραπεζοειδή λαμαρίνα. Η έδραση του φορέα στα βάθρα υλοποιείται με την χρήση ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Η θεμελίωση των βάθρων γίνεται σε ομάδα πασσάλων μικρής διαμέτρου, που είναι συνδεδεμένοι με άκαμπτο κεφαλόδεσμο.

Η πρόσβαση στο κατάστρωμα γίνεται με μεταλλικές σκάλες και ανελκυστήρα για Α.Μ.Ε.Α, θεμελιωμένες σε κοιτόστρωση από οπλισμένο σκυρόδεμα.