Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η γέφυρα έχει μήκος 2750m και αποτελεί σύνδεση του 6ου προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. και την Εγνατία Οδό.

Ο φορέας αποτελείται από αμφιέρειστα τμήματα με θεωρητικό άνοιγμα 29.60m. Το κατάστρωμα αποτελείται από προεντεταμένες προκατασκευασμένες δοκούς και χυτή επί τόπου πλάκα. Το κυκλοφορούμενο πλάτος του καταστρώματος είναι 11.00m και περιορίζεται από στηθαία τύπου New Jersey.

Τα μεσόβαθρα έχουν μορφή δίστυλων πλαισίων με υποστυλώματα κυκλικής διατομής Φ160. Η έδραση των δοκών επί των δοκών έδρασης των μεσοβάθρων υλοποιείται μέσω αγκυρούμενων ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Η θεμελίωση γίνεται σε ομάδα πασσάλων Φ150 που είναι συνδεδεμένοι με άκαμπτο κεφαλόδεσμο.