Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Πρόκειται για δύο συγκροτήματα προεντεταμένων μεμβρανών τετραγωνικής κάτοψης. Το συγκρότημα του κέντρου ενημέρωσης αποτελείται από 5 μεμβράνες διαστάσεων 12x12m-17x17m και το συγκρότημα εισόδου αποτελείται από 4 μεμβράνες διαστάσεων 7x7m-11x11m.

Κάθε μεμβράνη έχει τετραγωνική κάτοψη και διπλή καμπυλότητα παραβολικής τομής. Περιβάλλεται από παραβολικά συρματόσχοινα που καταλήγουν στις ειδικές κεφαλές προέντασης στις γωνίες και από 4 ευθύγραμμα συρματόσχοινα που καταλήγουν στις κεφαλές στήριξης.

Οι στύλοι, ανάλογα με το ύψος τους, μορφώθηκαν ως απλοί ολόσωμοι κοίλης κυκλικής διατομής ή κοίλης κυκλικής διατομής ενισχυμένοι με σύστημα 4 περιμετρικών καλωδίων. Τοποθετήθηκαν επίσης, σύνθετοι στύλοι τριγωνικής διατομής από κοίλες κυκλικές διατομές συνδεδεμένες με ελάσματα.