Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο: Δημαρχιακό Κτίριο Θέρμης

Εργοδότης: Δήμος Θέρμης

Χρονολογία:2008

Αντικείμενο: Οριστική Στατική Μελέτη

Πρόκειται για κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα και στοιχεία μεταλλικών κατασκευών. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητες κατασκευές. Η πρώτη καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του δημαρχείου και βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του. Η δεύτερη καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος και βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του. Οι δύο στάθμες του υπογείου, με εμβαδό κάτοψης 3,700.00m2, προορίζονται για στάθμευση αυτοκινήτων. Η πρόσβασή τους γίνεται και με κεκλιμένες ράμπες κυκλοφορίας. Στην στάθμη +0.00 διαμορφώνονται αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, εσωτερικό αίθριο και αμφιθεατρικοί χώροι συνάθροισης κοινού. Επίσης χωροθετούνται στο σύνολο της κάτοψης 4 επιμέρους κτίρια, δυο εκ των οποίων συνδέονται με μεταλλική πεζογέφυρα.

Η μεταλλική πεζογέφυρα έχει μήκος 12.25 m. Το πλάτος του καταστρώματος κυκλοφορίας είναι 1.85 m. Σημαντικό επίσης είναι να αναφερθεί ότι το κτίριο, όπου θα διαμορφωθεί εκθεσιακός χώρος, στεγάζεται με μεταλλική κατασκευή, ύψους 8.80 m, η οποία φέρει υαλοπίνακες και φωτοβολτα˙ι˙κά πανέλα.

Ο φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι χωρικό πλαίσιο με τοιχώματα ακαμψίας. Οι πλάκες σε όλες τις στάθμες είναι συμπαγείς πλην των σταθμών υπογείου, που είναι μυκητοειδείς με νευρώσεις. Η θεμελίωση του κτιρίου γίνεται με πέδιλα και διασταυρούμενες πεδιλοδοκούς από σκυρόδεμα.