Έργο: Μελέτη κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Αμπελοκήπων

Εργοδότης: Δήμος Αμπελοκήπων

Χρονολογία:2008

Αντικείμενο: Στατική Μελέτη Εφαρμογής

Το κολυμβητήριο αποτελείται από 3 συγκροτήματα. Το κυρίως κτίριο περιλαμβάνει την καταδυτική και κολυμβητική δεξαμενή Ολυμπιακών διαστάσεων με τις κερκίδες των θεατών και τους σχετικούς βοηθητικούς χώρους. Το κτίριο καλύπτεται με σύμμικτη στέγη σε ύψος 18 m από το έδαφος, στην περιοχή της κύριας δεξαμενής και των κερκίδων, και με πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα στις λοιπές εγκαταστάσεις.

Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει την δεξαμενή εκμάθησης και καλύπτεται με πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος εδραζόμενες σε προεντεταμένες δοκούς, εκτός από το τμήμα ακριβώς πάνω από την δεξαμενή το οποίο καλύπτεται για λόγους άμεσου φωτισμού από πυραμιδοειδές χαλύβδινο δικτύωμα.

Τέλος, το τρίτο τμήμα είναι ανοικτό και περιλαμβάνει εγκαταστάσεις κολύμβησης και κερκίδες θεατών.

Η θεμελίωση όλων των κτιρίων, πλην των δεξαμενών, διαμορφώνεται με εσχάρα διασταυρούμενων πεδιλοδοκών απευθείας εδραζόμενων πάνω σε εξυγιαντική στρώση.