Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο: Κτίριο ΝΑΤ, ακτή Μιαούλη

Εργοδότης: Γεκ-Τέρνα

Χρονολογία: 2002

Αντικείμενο: Οριστική στατική μελέτη

Το κτίριο του ΝΑΤ βρίσκεται στην ακτή Μιαούλη στον Πειραιά. Έχει συνολική κάτοψη 1,350.00m2 και καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο.

Το κτίριο έχει συνολικό εμβαδό 10,615.00m2 από τα οποία τα 1,350.00m2 είναι καταστήματα και τα 6,150.00m2 είναι χώροι γραφείων. Επίσης διαθέτει δύο ορόφους υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων συνολικής έκτασης 3,115.00m2. (περίπου 250 θέσεις).

Το κτίριο διαθέτει 8 ορόφους. Ο φέρων οργανισμός είναι κατασκευασμένος από Ο/Σ, εκτός από κάποιους εξώστες που αποτελούνται από μεταλλικά στοιχεία. Η θεμελίωση πραγματοποιείται με πασσάλους μεγάλης διαμέτρου.