Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο: Συγκρότημα γραφείων στο Μαρούσι

Εργοδότης: Μηχανική Α.Ε. , Generalli A.E.

Χρονολογία:1993

Αντικείμενο: Στατική Μελέτη Εφαρμογής

Το συγκρότημα βρίσκεται στην είσοδο του Δήμου Αμαρουσίου από τη Λ.Κηφισίας και περιλαμβάνει τα κτίρια γραφείων των εταιριών Μηχανική Α.Ε. και της ασφαλιστικής εταιρίας Generalli. Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 7,200.00 m2 και τα κτίρια είναι συνολικού εμβαδού 8,650.00 m2.

Αποτελείται από τρία αυτόνομα τετραώροφα κτίρια γραφείων (Κ1, Κ2 και Κ3) τα οποία ενοποιούνται στη στάθμη του υπογείου, ενώ στη συνολική έκταση του οικοπέδου έχει κατασκευαστεί διώροφος υπόγειος χώρος στάθμευσης συνολικού εμβαδού 11,760.00 m2.

Η κατασκευή και των τριών κτιρίων του συγκροτήματος έχει γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ στην περίπτωση του Κ2 η κάλυψη του τελευταίου ορόφου γίνεται με τη χρήση μιας τοξωτής σύμμικτης πλάκας αποτελούμενης από συγκολλητές χαλύβδινες δοκούς μεταβλητού ύψους ( 0.30 έως 2.00 m) και από συνεργαζόμενη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15 cm. Η θεμελίωση των κτιρίων έχει γίνει με τη χρήση κοιτόστρωσης, ενώ το ρόλο του φέροντος κατακορύφου στοιχείου, και στα τρία κτίρια, έχει το εξωτερικό κέλυφος.