Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο: Μελέτη Υπαίθριου Θεάτρου στο Φράγμα Θέρμης

Εργοδότης: Δήμος Θέρμης

Χρονολογία:2006

Αντικείμενο: Στατική Μελέτη Εφαρμογής

Το έργο αποτελεί αμφιθεατρική κατασκευή, προσαρμοσμένη στις φυσικές κλίσεις του υφιστάμενου εδαφικού ανάγλυφου. Από πλευράς στατικής λειτουργίας μπορούν να διακριθούν τρία τμήματα. Συγκεκριμένα άνω και κεντρικό διάζωμα, κάτω διάζωμα, και τέλος σκηνή, καμαρίνια και βοηθητικοί χώροι.

Το Άνω και κεντρικό διάζωμα αποτελεί το κυρίως φέρον τμήμα του ολικού έργου. Φέρει τις κερκίδες και τους διαδρόμους κίνησης στο άνω μέρος και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων κάτω από τις επιφάνειες των κερκίδων. Το στατικό σύστημα διαμορφώνεται με πλαίσια διώροφα με λοξό άνω ζύγωμα, που σε κάτοψη διατάσσονται σε συγκλίνουσα μορφή για την προσαρμογή του φέροντος οργανισμού στις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

Το κάτω διάζωμα, λόγω της απόλυτης επαφής του φορέα με το έδαφος, διαμορφώνεται σαν εσχάρα δοκών με πλάκες επί εδάφους.

Ο φέρων οργανισμός της σκηνής και των καμαρινιών, λόγω της ουσιαστική τοποθέτησής τους εvτός του εδάφους αποτελείται από τοιχοειδείς φορείς που αναλαμβάνουν τις ωθήσεις του εδάφους, στεγανοποιούν τους χώρους και δέχονται τα φορτία των πλακών που φέρουν τα ωφέλιμα φορτία. Με την ίδια μορφολογία (τοιχοειδείς φορείς) διαμορφώνονται και οι υπόγειες προσβάσεις μεταξύ των βοηθητικών χώρων.