Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο: Κατασκευή των εγκαταστάσεων συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών στο αεροδρόμιο των Σπάτων

Εργοδότης: Ολυμπιακή Αεροπορία

Χρονολογία:1999

Αντικείμενο: Οριστική Στατική Μελέτη

Το συγκρότημα των εγκαταστάσεων επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών αποτελείται από 4 επιμέρους κτίρια. Το τρία πρώτα κτίρια, συνολικής κάτοψης 4,608.00m2, 6,125.00m2 και 7,070.00m2 αντίστοιχα, αποτελούνται από τρεις ορόφους.

Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από σύμμικτα υποστυλώματα τετραγωνικής διατομής με εγκιβωτισμένο χαλύβδινο στοιχείο, και διατάσσονται σε ορθογωνικό κάναβο. Οι πλάκες των ορόφων είναι επίπεδες και συμπαγείς χωρίς δοκούς. Στα σημεία σύνδεσης με τα υποστυλώματα φέρουν ειδική αντί-διατρητική διάταξη. Η πλάκες της οροφής είναι σύμμικτες.

Το τέταρτο κτίριο, που είναι το κυρίως υπόστεγο που εκτελούνται οι επισκευές έχει συνολική κάτοψη 27,625.00m2. Οι διαστάσεις του είναι 325.00 x 85.00m. Αποτελείται από μεταλλικό δικτύωμα. Οι κύριες δοκοί του δικτυώματος έχουν δύο ανοίγματα, 175.00 & 150.00m αντίστοιχα, και στατικό ύψος 12m. Οι εγκάρσιες δοκοί είναι επίσης δικτυωτές, έχουν άνοιγμα 82.00m και στατικό ύψος 8.00m. Το δικτύωμα ολοκληρώνεται από τις τεγίδες (δοκοί τύπου HEA) όπου και εδράζονται τα Panel της οροφής. Το κτίριο 4 θεμελιώνεται σε πασσάλους διαμέτρου 80cm, μήκους 25m. Οι δύο θύρες εισόδου των αεροσκαφών είναι συρόμενες & πτυσσόμενες, διαστάσεων 169.72m x 22.75m και 142.72m x 22.75m αντίστοιχα.