Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο: Μελέτη κατασκευή συγκροτήματος κτιρίων πολλαπλών χρήσεων (Συνεδριακό κέντρο Βελλίδης)

Εργοδότης: Μηχανική Α.Ε.

Χρονολογία:1991

Αντικείμενο: Οριστική Στατική Μελέτη

Το Συνεδριακό Κέντρο Βελλίδη αποτελείται από 2 στάθμες υπόγειου, μια στάθμη ισογείου, ενός μεσορόφου και στεγάζεται με μεταλλική κατασκευή. Το κτίριο περιλαμβάνει 5 βασικές αίθουσες, βοηθητικούς χώρους, roof-garden, καθώς και υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

Οι πλάκες των υπογείων είναι μυκητοειδείς σε κάνναβο 7.50 x 7.50 m, η θεμελίωση είναι γενική κοιτόστρωση. Η στέγη του κτιρίου αποτελείται από δικτυώματα 3 τύπων σε αποστάσεις των 7.50 m, αναρτημένα με ελκυστήρες Macalloy.