Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Το αρδευτικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κορώνειας καλύπτει έκταση 14.111 στρεμμάτων και είναι χωρισμένο σε 6 υποπεριοχές.Η άντληση των υδάτων πραγματοποιείται από το βαθύ υδροφορέα μέσω υδρογεωτρήσεων βάθους >85m. Περιλαμβάνει 80 υδρογεωτρήσεις μεγάλου βάθους, δίκτυο προσαγωγών 6 δεξαμενές αναρρύθμισης χωρητικότητας από 1500 έως 5600m3 , αντλιοστάσια και δίκτυο καταιονισμού.